Actualiteitenavond

Actualiteitenavond

(This event will be in Dutch)

Datum: maandag 30 oktober 2017

Onderwerp: ‘De levenslange gevangenisstraf in Nederland’

Programma:
18:30u    Ontvangst met koffie/thee
19:00u    Welkomswoord dr. Jacques Claessen
19:30u    Lezing mr. Wim Anker
21:00u    Afsluitende borrel

Organisatoren: Master Nederlands Recht i.s.m. JFV Ouranos

Aanmelden geschiedt door het invullen van het formulier op deze pagina.

 

Levenslang, houdbare straf?

“Nederlander in België tot levenslang veroordeeld voor moord op dakloze”
– (RTL Nieuws 27 april 2017)

Het klinkt misschien wat vreemd, maar we zouden kunnen stellen dat deze Nederlander geluk heeft. Waarom? Deze veroordeelde heeft in België namelijk ondanks zijn veroordeling tot een ‘levenslange’ gevangenisstraf, toch uitzicht op vervroegde invrijheidsstelling. Als deze man in Nederland was veroordeeld, zou hij in beginsel daadwerkelijk de rest van zijn leven in de gevangenis zitten. Een veroordeling zonder uitzicht op invrijheidsstelling – zoals in Nederland wordt gebruikt – is uitzonderlijk in West-Europa en heeft zelfs al tot behoorlijke kritiek van Europese rechterlijke instanties geleid.

Aanmelden

Het is helaas niet meer mogelijk je aan te melden voor deze activiteit, omdat de activiteit reeds uitverkocht is.

Mr. Wim Anker

Willem Anker is geboren op 27 februari 1953 te Leeuwarden. Hij studeerde, samen met zijn broer Hans, rechten aan de RUG tussen 1972 en 1977. vanaf 1981 werd hij advocaat op het kantoor dat thans Trip Advocaten & Notarissen heet. In 1999 werd het kantoor Anker & Anker Strafrechtadvocaten opgericht. Zoals de naam al doet vermoeden behandelt het kantoor slechts strafzaken. Men staat ook niet slachtoffers en nabestaanden bij, enkel verdachten. De praktijk is landelijk, de advocaten pleiten in alle rechtbanken en gerechtshoven.

Naast de maatschap Anker & Anker Strafrechtadvocaten is ongeveer 15 jaar geleden een tweede maatschap opgericht. De maatschap Anker & Anker Opleidingen. Deze verzorgt cursussen voor advocaten in het hele land op het gebied van straf(proces)-recht en jeugdstraf(proces)recht. Per jaar worden ongeveer 25 cursussen verzorgd.

Wim Anker verzorgt al jarenlang gastcolleges aan verschillende universiteiten in Nederland. Hij geeft lezingen door het hele land. Dit doet hij soms samen met zijn broer.  De lezingen gaan over de rol, taak en houding van de strafadvocaat in Nederland. Hoe is het om mensen die zware delicten hebben gepleegd bijstand te verlenen? Welke ethische dilemma’s kom je als strafrechtadvocaat tegen, en hoe ga je hier mee om? De principiële uitgangspunten van het kantoor komen aan de orde. Daarnaast bespreekt Wim Anker ook de ethische grenzen binnen het beroep. Verder worden interessante zaken uit verleden en heden behandeld.

Bron: Athena’s

Pin It on Pinterest