Hoi!

Welkom op de wekelijkse blog van JFV Ouranos!

Velen van jullie zijn net begonnen aan de studie Nederlands Recht, of zitten er nog middenin. Als je bij de eerste groep hoort, zul je de volgende arresten de komende jaren nog vaker tegenkomen. Als je bij de laatste groep hoort, zul je nu al gek worden. Maar hier komen ze! De 5 arresten die geen enkele Nederlandse jurist ooit nog wil horen.

 

  • Kelderluik-arrest

 

In dit arrest heeft de Hoge Raad een viertal criteria opgesteld, waaraan voldaan moet worden, wil er sprake zijn van gevaarzetting. Dit, naar aanleiding van een man die in een kelderluik viel dat was opengezet door een medewerker van een frisdrankfabrikant, die op dat moment vracht aan het inladen was. De man moest uiteindelijk zelf de helft van de schade vergoeden, omdat hij best zelf had kunnen opletten…

 

  • Van Gend en Loos-arrest

 

In het Europees Recht is het zo dat sommige verdragsbepalingen direct door burgers worden ingeroepen bij de nationale rechter. In dit arrest heeft het Europese Hof van Justitie een duidelijke lijn bepaald wanneer dit mag. Een verdragsbepaling heeft directe werking, wanneer het voldoende helder, precies en onvoorwaardelijk is. Wanneer dit het geval is, is aan de beoordeling van de rechter.

 

  • Hollende kleurling-arrest

 

Wanneer een persoon uit de richting van een café komt gerend, terwijl dit café bekend staat om de grootschalige drugshandel, is dit volgens de Hoge Raad niet voldoende om de persoon aan te merken als verdachte. Dat scheelt weer, als je een rondje aan het rennen bent in de stad!

 

  • Melk en Water-arrest

 

In dit arrest is de strafuitsluitingsgrond AVAS ontstaan: Afwezigheid Van Alle Schuld. Wanneer een veehouder stiekem zijn melk aanlengt met water en zijn knecht dit laat verkopen, kan aan de knecht geen schuld worden toegerekend, waardoor hij geen straf krijgt. Moraal van het verhaal: verkoop nooit zomaar melk!

 

  • Haviltex-arrest

 

In dit arrest is bepaald dat voor de betekenis van een overeenkomst niet alleen de letterlijke tekst, maar ook de onderliggende bedoeling van de partijen mee moet worden genomen. aan de hand van de omstandigheden eventjes de overeenkomst Haviltexen is dus zeker geen onbekend begrip!