Medezeggenschap

Good representation, better education!

De faculteitsraad en de universiteitsraad spelen een belangrijke rol binnen het functioneren van de faculteit en de universiteit als geheel. De faculteitsraad heeft wettelijk gezien een instemmingsrecht, een inlichtingenrecht, en een initiatiefrecht. De universiteitsraad, aan de andere kant, “streeft naar vermogen naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de universiteit. In het algemeen waakt de raad over elke vorm van discriminatie binnen de universiteit en bevordert hij in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede de inclusie van personen met een handicap of chronische ziekte en personen met een migratieachtergrond” (WWW. Art. 9.32.3 – 4). De leden die namens Lijst Ouranos en Shape plaatsnemen in de faculteitsraad en universiteitsraad maken zich hard voor de volgende thema’s:

  • Welzijn van studenten
  • Employability
  • Gebouw en gemeenschapsgevoel
  • Modern onderwijs
  • Transparantie
  • Digitalisering
  • Extracurriculaire activiteiten

Meer weten over waar Lijst Ouranos voor staat?

Bekijk ons verkiezingsprogramma voor de faculteitsraad hier.

Bekijk ons verkiezingsprogramma voor de universiteitsraad hier.

 

Vertegenwoordigers

JFV Ouranos is ook in het academisch jaar 2020-2021 vertegenwoordigd in zowel de faculteits- als universiteitsraad. In de faculteitsraad zijn wij vertegenwoordigd met twee (van de zes) zetels en in de universiteitsraad bezetten we twee (van de negen) zetels, in samenwerking met de partij SHAPE.

De volgende studenten nemen namens List Ouranos plaats in de Faculteitsraad:

1. Jur Schilp
2. Meggie Lentjes

In de Universiteitsraad nemen namens List Ouranos/SHAPE de volgende studenten plaats:

1. Annabel Vonken
2. Yasmin Hashish

Heb jij ideeën die voorgelegd moeten worden aan de Faculteits- of Universiteitsraad? Of heb je dringende vragen voor een lid van de raden? Stuur dan een mail naar  info@jfvouranos.nl.

Verkiezingsprogramma

Via de link hierboven kun je het verkiezingsprogramma van 2020-2021 vinden.

Hernieuw

Vertegenwoordigers

Op deze pagina vind je meer informatie over jouw vertegenwoordigers in de faculteits- en universiteitsraad.

Klik hier

Pin It on Pinterest