Medezeggenschap

Ontmoet Lijst LEX

Lijst LEX is er voor alle studenten. Ons doel is betere vertegenwoordiging van jouw belangen binnen de faculteitsraad van de faculteit der rechtsgeleerdheid en binnen de universiteitsraad in samenwerking met de partij SHAPE.

Good representation, better education!

De faculteitsraad en de universiteitsraad spelen een belangrijke rol binnen het functioneren van de faculteit en de universiteit als geheel. De faculteitsraad heeft wettelijk gezien een instemmingsrecht, een inlichtingenrecht, en een initiatiefrecht. De universiteitsraad, aan de andere kant, “streeft naar vermogen naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de universiteit. In het algemeen waakt de raad over elke vorm van discriminatie binnen de universiteit en bevordert hij in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede de inclusie van personen met een handicap of chronische ziekte en personen met een migratieachtergrond” (WWW. Art. 9.32.3 – 4). De leden die namens Lijst LEX en Shape plaatsnemen in de faculteitsraad en universiteitsraad maken zich hard voor de volgende thema’s:

  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Studenten welzijn
  • Communicatie en transparantie
  • Goede voorzieningen
  • Gemeenschapsgevoel
  • Duurzaamheid

 

Van 17 tot 20 mei is het weer tijd voor de verkiezingen!

Ook in het academisch jaar 2021-2022 hopen wij weer jouw stem te zijn in zowel de faculteitsraad als de universiteitsraad (in samenwerking met SHAPE). Namens jou zullen wij vechten voor de dingen die studenten écht belangrijk vinden. Het gat tussen de faculteit en student moet gedicht worden, er moet meer ruimte zijn voor zelfontplooiing, en de begeleiding moet beter.

 

Meer weten over waar Lijst LEX voor staat?

Bekijk ons verkiezingsprogramma voor de faculteitsraad hier.

Bekijk ons verkiezingsprogramma voor de universiteitsraad hier.

Kan jij je vinden in deze plannen? Stem dan Lijst LEX en SHAPE-LEX tijdens de verkiezingen op 17-20 mei!

Vol trots presenteren wij onze mensen, verkiesbaar namens Lijst LEX voor de faculteitsraad:

 1. Puck van Herwerden
 2. Nova Klok
 3. Carmen te Riele
 4. Emma Daalmans
 5. Duncan Sieberts
 6. Otto Heyboer
 7. Bart Blokker
 8. Emke Vossen
 9. Iris Schütt
 10. Jur Schilp

Vol trots presenteren wij onze mensen, verkiesbaar namens Lijst SHAPE-LEX voor de universiteitsraad:

 1. Iris de Visser
 2. Nadim Abdalla
 3. Denise Baumsteiger
 4. Iris van Lieshout
 5. Sylvie Braat
 6. Malou Thijssen
 7. Maxim Cassiers
 8. Lars Haas
 9. Emma Sanders

Huidige vertegenwoordigers

Lijst LEX is ook in het academisch jaar 2020-2021 vertegenwoordigd in zowel de faculteits- als universiteitsraad. In de faculteitsraad zijn wij vertegenwoordigd met twee (van de zes) zetels en in de universiteitsraad bezetten we twee (van de negen) zetels, in samenwerking met de partij SHAPE.

De volgende studenten nemen namens Lijst LEX plaats in de Faculteitsraad:

1. Jur Schilp
2. Meggie Lentjes

In de Universiteitsraad nemen namens Lijst LEX/SHAPE de volgende studenten plaats:

1. Annabel Vonken
2. Yasmin Hashish

Heb jij ideeën die voorgelegd moeten worden aan de Faculteits- of Universiteitsraad? Of heb je dringende vragen voor een lid van de raden? Stuur dan een mail naar  info@jfvouranos.nl.

Verkiezingsprogramma

Via de link hierboven kun je het verkiezingsprogramma van 2020-2021 vinden.

Hernieuw

Vertegenwoordigers

Op deze pagina vind je meer informatie over jouw vertegenwoordigers in de faculteits- en universiteitsraad.

Klik hier

Pin It on Pinterest