Faculteitsraad

To view this page in English, please press click on the icon in the upper-right corner.

JFV Ouranos is vertegenwoordigd in de faculteitsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Tijdens de verkiezingen in mei 2018 heeft JFV Ouranos vijf (van de 6) zetels bemachtigd. Meagan Bruma, Bas van der Avoird, Fleur Modderman, Hakim Aknouz en Floris van der Meer zullen in het academisch jaar 2018-2019, als student-leden van de faculteitsraad, de belangen van iedere rechtenstudent naar hun beste kunnen vertegenwoordigen. Het manifest waarmee zij verkozen zijn is hier te lezen. Onze raadsleden zullen regelmatig een blogpost plaatsen over actuele onderwerpen en hun werk in de faculteitsraad.

Mocht je vragen voor een van hen hebben, neem dan contact op met: info@jfvouranos.nl.

Je kunt de kandidaten ook bereiken via een van de onderstaande persoonlijke e-mailadressen.

Wil jij je verkiesbaar stellen voor de faculteits- en universiteitsraad verkiezingen? Meld je dan hier aan.

Algemene informatie faculteitsraad

De faculteitsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel, ondersteunend en beheerspersoneel en studenten. Zij worden uit eigen geledingen gekozen; de zittingstermijn bedraagt twee jaar, met uitzondering van de studentleden die voor één jaar worden gekozen. De leden van de raad komen ongeveer eens in de vijf weken op woensdagmiddag in een openbare vergadering samen met het faculteitsbestuur bijeen. Elk lid van de facultaire gemeenschap kan als toehoorder deze vergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

Met de invoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie zijn de bevoegdheden van de faculteitsraad veranderd, maar de invloed van de raad blijft groot. Zo bezit de faculteitsraad instemmingsrecht aangaande het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregeling, het vaststellen van de richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening en het vaststellen van integrale beleidsnota’s op de gebieden van onderwijs, onderzoek en internationalisering. Adviesrecht heeft de faculteitsraad over bijvoorbeeld benoemingen van hoogleraren en de facultaire begroting.

Pin It on Pinterest