Vertegenwoordigers

Faculteitsraad


  1. Meagan Bruma, European Law
  2. Bas van der Avoird, Rechtsgeleerdheid
  3. Fleur Modderman, Fiscaal Recht
  4. Floris van der Meer, European Law
  5. Hakim Aknouz, Rechtsgeleerdheid

Universiteitsraad


  1. Ruben Berghuis
  2. Virginia (Debe) Derbernardi

Voor de universiteitsraadsverkiezingen hebben wij intensief samengewerkt met SHAPE. SHAPE is een samenwerking tussen de studieverenigingen  MSV Santé, SA Helix, AsKlepiOs, MSV Pulse en EUnitas, verbonden aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML). Als studieverenigingen delen wij doelen, ambities en visie, zoals het belang van goed onderwijs, carrièremogelijkheden en gemeenschapszin binnen de Universiteit Maastricht. Mede door de goede onderlinge contacten tussen onze verenigingen was deze samenwerking mogelijk. In de komende jaren hopen wij een samenwerking aan te gaan met meer studieverenigingen. 

Pin It on Pinterest